Старобългарски речник
флоръ 
флоръ м ЛИ Флор — християнин от Илирик [на Балканския полуостров], умр. мъченически заедно с брат си Лавър ок. II в. Пр. на 18 август мⷺца авгⷭ҇ ҃ѕ ҃ꙇ стѹю мⷱкѹ флора  лавра А 152а 14 Изч А Гр Ζλῶρος Нвб Флор м ЛИ Флора ж ЛИ Флорана ж ЛИ Флорев ФИ СтИл,РЛФИ