Старобългарски речник
фнкъ 
фнкъ м Финикова палма прѩсѧ вѣе отъ фнкъ. ꙇ ꙁдѫ пртвѫ емѹ. ꙇ ꙁъваахѫ глѭште. ѡсанꙿна М Йо 12.13 З А СК (...)веднкъ ѣко  фн(к) (..) Е 7а 11 Срв. СП91.13 Изч М З А СК Е СП От гр φοῖνιξ, ικος фнксъ пінікъсъ Нвб финик остар ВА ДА Срв фиников прил ЕтМл БТР АР