Старобългарски речник
фнк҄сꙗ 
фнк҄сꙗ ж Финикийка, жена от Финикия ꙁꙇ о фнкс М 43b 11 Изч М От гр Ζοινίκισσα Нвб Ø