Старобългарски речник
флосъ 
флосъ м Вредно насекомо, паразит по растенията ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ. сланѫ. ръвенꙑ прѫгъ. катааросъ. флосъ. ꙇлосъ. влтскъ. каръкносъ. връхосъ СЕ 59а 17 Изч СЕ От гр ψύλλος Нвб Ø