Старобългарски речник
флтъ 
флтъ м ЛИ Филит [Филет] — еретик, отлъчен от църквата заедно с Именей, поради неверието му в учението за възкресението [2Тим 2.17—18] въꙁнесѫтъ сѧ неъств.  слово хъ. ѣко ганъгрена жръ обрѧщетъ. отъ нхъже естъ. ѹмне флтъ. ѣже ѡ стнѣ погрѣшсте глѧща Е 2а 6 Изч Е Гр Ζίλητος