Старобългарски речник
флповъ 
флповъ прил притеж ЛИ Филипов, който се отнася до Филип — един от 12–те апостоли прѣжде ... флпова въꙁъванꙗ. сѫшта подъ смокъвѭ вдѣхъ тꙙ. сѭ смокве ꙁдалее пророкъ хотꙙшт  бес плода бꙑт глаголааше С 350.7 кесарꙗ флпова Καισάρεια ἡ Ζιλίππου Кесария Филипова [дн. Nahr Bānjās] — град на изток от горното течение на р. Йордан, възстановен от четвъртовластника Ирод Филип и посветен на Тиберий Цезар; познат и като Καισάρεια Πανεάς [Πανιάς]. пршедъ же с въ странѫ кесарѩ флповꙑ. въпрашаше ѹенкꙑ своѩ глѧ. кого глѭтъ мѧ лвц сѫшта сна лвскааго М Мт 16.13 З, А. Срв.Мк 8.27 Изч М З А СК С Гр Ζίλιππος Нвб Филипов ФИ Срв Филиповски ФИ Филипков ФИ СтИл,РЛФИ Филиповото МИ Филипово вървище МИ ИД,МНЛом Филиповци МИ ЙЗах,Кюст.кр Филипови кошари МИ ЙЗах,Кюст