Старобългарски речник
феуроар҄ь 
феуроар҄ь -ꙗ м Месец февруари мⷺца юⷧ҇ стъⷯ҇ мⷱкъ еѹстата полѵкарпа.  еѹваћѣ.  нѣхъ. щ ҃нв҃ феврарѣ А 150b 2 мⷺца ф҇ⷬе ҃в҃. стаго свⷳ҇номⷱка полѵкарпа. еппа ꙁмѵрнъска А 142b 18 мⷺца. фе҇рⷬ ҃г҃. обрѣтене глаⷡ҇ стааг оана прⷣ҇ѧ е҇вⷸ ѿ маⷴ҇ А 142b 20 мⷺца ф҇ⷬе жꙇ стаго мⷱ҇ка. ѳеодора. ⷳ҇ сѫⷠ҇ ҃а поⷭ҇ А 142b 17 мⷺца фе҇рⷬ к҃ стаго сѵмеона бопремца А 142b 9 мⷺца ф҇ⷬев҇аⷬ а҃ страⷭ҇ стаго мⷱка трфона А 141b 10 мⷺца ферв҇аⷬ б҃ сьрѣтене га наⷲ҇ сха А 141b 13 ѧт же бꙑшꙙ ст мѫенц на мѫен о хѣ. прѣжде етꙑрь каланꙿдъ марꙿта. срѣь въ кѕ феуроара С 81.21 А С ВН П12 От гр Ζεβρουάριος феврарь феѵр ⱇевърарь Нвб фефралий, феврари остар ВА Срв февруари[й] ОА ВА ЕтМл БТР АР