Старобългарски речник
фараѹшь 
фараѹшь прил притеж Фараонов, който се отнася до фараона тꙑ ес бъ нашъ. свобожде отъ работꙑ фараѹшѧ. мосѣемь родъ еврѣскъ СЕ 5b 5 Изч СЕ От гр τοῦ Ζαραώ