Старобългарски речник
фараон҄ь 
фараон҄ь прил притеж Фараонов, който принадлежи на фараона г боже ... ꙁбаввꙑ данла отъ ѹстъ львовъ.  сънабьдѣвꙑ мѡӱсѭ отъ рѫкꙑ фараѡн҄ꙙ ... ѹслꙑш насъ молꙙштъ т сꙙ хсе С 179.9—10 Изч С От гр [τοῦ] Ζαραώ фараѡн҄ь Вж. при фараоновъ Нвб