Старобългарски речник
фалековъ 
фалековъ прил притеж ЛИ Фалеков, който е в някакви отношения с Фалек — син на Евер [Бит. 10.25, 11.26]; според новозаветната традиция един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... серѹховъ. рагавовъ. фале(к)овъ. еверовъ М Лк 3.35 Изч М З Гр τοῦ Ζάλεκ От евр ЛИ Peleg ’разделение’