Старобългарски речник
ѹѩдрт [сѧ] 
ѹѩдрт [сѧ] -ѹѩдрѭ [сѧ] -ѹѩдрш [сѧ] св Побързам, забързам се  вѣрѫ ѩсѩ словесі его.  въспѣшѩ хвалѫ емѹ. ѹѩдрішѩ ꙁабꙑшѩ дѣ(лѣ)ла его. не съхраншѩ съвѣта его СП 105.13 на тѩ гі ѹпъвахъ да не постꙑждѫ сѩ вь вѣкъ ... пріклоні ко мънѣ ѹхо твое ѹѩдрі ꙁъм мѩ СП 30.3 Прен.Следвам, последовател съм на нещо [някого]. ѹмножішѩ сѩ немошт іхъ по сіхъ ѹѩдрішѩ сѩ. не съберѫ сънемъ іхъ отъ кръві СП 15.4 Изч СП Гр ταχύνω ѹѩдріт Нвб Ø