Старобългарски речник
ѹтел҄ьство 
ѹтел҄ьство ср Поучение, проповед обьходтъ бо ꙗко л҄ьвъ ревꙑ. щѧ кого пожьретъ по кънгамъ. сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ. сего рад нꙑнѣшьнѣа ѹтел҄ьства. сего рад потанꙗ. боьстꙗ же обраꙁъ отъ дъвоего сего състотъ сѧ ХЛ IIВa 20—21 Изч ХЛ Гр διδασκαλεῖον Нвб учителство ОА НГер ЕтМл БТР АР