Старобългарски речник
ѹтел҄евъ 
ѹтел҄евъ прил притеж Който се отнася до учителя, учителев відѣ лі спꙑтанье ѹітелево. въ колцѣ кротості велітъ да прѣбꙑваемъ К 4а 10—11 не бѣаше хъ бол҄е дного на десꙙте.  т же распрашен. нъ обѣштан л ѹтел҄евꙑ нѣкоторꙑм. ашт бо не въсталꙿ. то н та хотѣахѫ мъ вѣрьна бꙑт С 442.16—17 Изч К С Гр τοῦ διδασκάλου ѹітелевъ Нвб учителев ОА Срв Учителев ФИ СтИл,РЛФИ