Старобългарски речник
ѹходъ 
ѹходъ м Беглец; този, който е избягал от нещо [образно] вдѣшꙙ бо беꙁаконнц  осꙙꙁашꙙ ѹдесꙑ ѹдотворца бога ... вдѣшꙙ лаꙁара ѹхода сьмрьт бвъша (!) С 323.18 Изч С Гр φυγάς Нвб Срв ход ’движение’, [из]ход ’излизане’