Старобългарски речник
ѹтъкнѫт сѧ 
ѹтъкнѫт сѧ -ѹтъкнѫ сѧ -ѹтъкнеш сѧ св Срещна се, сблъскам се, натъкна се ꙇ къ слѣпъ. прѣхождааше тварь. емьже сѧ ѹтъкнѣаше. кланѣаше сѧ емѹ ба не могꙑ обрѣсті. егоже вьсеѩ тварі народъ проповѣдаетъ К 10а 22 Изч К Гр προσπίπτω Нвб Срв [на]тъкна се ОА ВА ЕтМл БТР АР