Старобългарски речник
ѹтет 
ѹтет -ѹтепѫ -ѹтепеш св Набия, нанеса побой с бич вънемⷧѣте же отъ къ. прѣдадѧтъ бо въ на сънмъ.  на съньмщхъ вашхъ ѹтепѫтъ въ А Мт 10.17 сего рад аꙁъ сълѭ къ вамъ пркꙑ  прѣмѭдр[...] кънгъѧ.  отъ нхъ ѹбете  пропънете.  отъ нхъ ѹтепете на сънъмщхъ вашхъ. ꙇ жденете отъ града въ градъ ЗI Мт 23.34 ꙇ порѫгаѭтъ сѧ емѹ. ꙇ ѹтепѫтъ і. ꙇ оплюѭтъ і. ꙇ ѹбьѭтъ і. ꙇ треті днь въскръснетъ З Мк 10.34 Изч З А Гр μαστιγόω Нвб Срв утепа, утепам, утепвам диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА