Старобългарски речник
ѹсѫждат 
ѹсѫждат -ѹсѫждаѭ -ѹсѫждаш несв Правя, създавам ꙇ ꙁаконнѫѭ клѧтвѫ. дрѣвъное въ съмрьть ѭ прѣлагаѭтъ. на съмрьть хотѧште въꙁвѧꙁат тѧготѫ. не домꙑшлѣахѫ же сѧ крста. побѣдънꙑѩ ѹсѹждаѭште прікладъ К 11а 14 Изч К Гр κατασκευάζω ѹсѹждат Нвб Ø