Старобългарски речник
ѹсѣкновень 
ѹсѣкновень -ꙗ ср ѹсѣкновень свѧтаго оанна прѣдътеѧ  крьсттелꙗ ἡ ἀποτομὴ τῆς τιμίας κεφαλῆς ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ [вар. τοῦ ἁγίου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου] Църковният празник Отсичане главата на Йоан Кръстител [29 август] мⷺца авгоⷭ҇ ҃ꙁ҃ ѹсѣкновене стааго оана прдѧ  крстлѣ А 152а 27—28 Изч А ѹсѣкновене Нвб усекновение остар ВА НГер