Старобългарски речник
ѹсꙑн҄ень 
ѹсꙑн҄ень -ꙗ ср Осиновяване съвъкѹп давъше сѧ емѹ даръ. оⷮ҇ прѣдѣдъ ѹсꙑненью. ꙇ црство кръщенемь твомь. ꙇ еднаьное се. ꙇ аћлское обраꙁъное обѣтоване СЕ 93b 13 Изч СЕ Гр υἱοϑεσία Нвб Срв усиновение остар ВА усиновяване НГер ЕтМл осиновяване АР