Старобългарски речник
ѹстрьмлꙗт сѧ 
ѹстрьмлꙗт сѧ -ѹстрьмлꙗѭ сѧ -ѹстрьмлꙗш сѧ несв Устремявам се, втурвам се тъгда же навꙙꙁавъ на вꙑѭ ꙁвѣр. посъла го ꙁаповѣдавъ. н дномѹ ммодѫштхъ пѫтьмь пакост сътвор. ꙁвѣрꙿ же ѹстрьмьꙗше сꙙ къ манастꙑрѹ. да съконатъ повелѣно С 558.16 Изч С ѹстрьмьꙗт сꙙ Нвб Срв устремя се, устремявам се ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР