Старобългарски речник
ѹстраꙗт 
ѹстраꙗт -ѹстраꙗѭ -ѹстраꙗш несв 1. Устройвам, уреждам гь ѩстъ достоѣньѣ моего і ѣшѩ моеѩ. тꙑ есі ѹстраѣѩі достоѣньⷨеⷪ мънѣ СП 15.5 Установявам, поставям. тѣмже въстані под отъсѫдѹ. ꙁведохъ тꙙ отъ ꙁемьѧ раскꙑѧ. ѹстраꙗѭ тꙙ ѹже въ ра С 470.2 2. Прен. Преобразявам, променям нъ распьнꙑ сꙙ ꙁа нꙑ хс. обраꙁъ спльнꙗѧ стротъ. молтвьнкъ словеса глагол҄ꙙ она нъ сла  дара божꙗ вьсе стъ. се м стъ пльть рее. се слово прѣд лежꙙштаꙗ ѹстраꙗ С 420.20 ꙗкоже бо бесѣдꙑ ꙁълꙑ гѹбꙙтъ обꙑаѧ благꙑ. тако  бесѣдꙑ благꙑ. ѹстраꙗѭтъ сьвѣст послѹшаѭштхъ. красꙙште.  ѹтврьждаѭтꙿ мъ дшꙙ С 544.3 Изч СП С Гр ἀποκαϑίστημι μεταρρυϑμίζω ѹстраѣт Нвб Срв устроя, устройвам ОА ВА ЕтМл БТР АР