Старобългарски речник
ѹстрашат сѧ 
ѹстрашат сѧ -ѹстрашаѭ сѧ -ѹстрашаш сѧ несв Страхувам се, плаша се, боя се мръ оставлѣѭ вамъ. мръ мо даѭ вамъ. не ѣкоже вьсь мръ даатъ. аꙁъ даѭ вамь. да не съмѫштаатъ сѧ ваше срдце н ѹстрашаатъ М Йо 14.27 З, А, СК. Срв.Йо 14.1А ꙁѣло любьѭ вьішьнѫѭ есть. мѫкꙑ сꙙ боѭ г҄еѡньскꙑѧ. ѹстрашаѭ сꙙ оного огн҄ѣ С 88.6 Изч М З А СК С Гр δειλιάω φοβερόν μοι [ἐστίν] Вж. при ѹстрашат Нвб