Старобългарски речник
ѹрлъ 
ѹрлъ м ЛИ Архангел Уриил — един от архангелите в юдаистичната и християнската религия пакꙑ ꙁаклнаѭ васъ. въ імѧ га нашего сха. ѣко аћл гдьсц. мхалъ гавьрлъ. ѹрлъ. рафалъ СЕ 59b 5—6 Изч СЕ Гр Οὐρουήλ От евр ’uri’el ’пламък божи’, ’светлина Божия’ Нвб Урил ЛИ Урилов ФИ Урилски ФИ СтИл,РЛФИ