Старобългарски речник
ѹподобт сѧ 
ѹподобт сѧ -ѹподоблѭ сѧ -ѹподобш сѧ св 1. Уподобя се, стана подобен, заприличам сего рад ѹподобло сѧ естъ цсрстве нбское лвкѹ цсрю. ꙇже въсхотѣ сътѧꙁат сѧ о словес. съ рабꙑ свом М Мт 18.23 ЗI, А. Срв. Мт 22.2 М ЗI А тъгда ѹподобтъ сѧ цсрстве нбское десѧт дѣвъ. ѩже прімъшѧ свѣтльнкꙑ своѩ. ꙇꙁдѫ протвѹ женхѹ М Мт 25.1 З, А, СК. Срв. Е36а 18 С368.25 ѹподобхъ сѩ неѩсꙑті пѹстꙑнѣі. бꙑхъ ѣко нощънꙑ вранъ на нꙑрщі СП 101.7 Престоря се, уподобя се на нещо, оприлича се на нещо. прстѫп дꙗволъ  ѹподобвъ сꙙ ꙁмі прѣльст ѭ.  та жена прѣльст адама С 9.15 2. Приравня се, изравня се [с някого]  ѹподоблѫ сѩ съ ніꙁъходѩштім въ ровъ СП 27.1 ї вкъ въ ьсті сꙑ не рамѣ. прілож сѩ скотѣхъ несъмꙑслънꙑіхъ і уподобі сѩ мъ СП 48.13 Срв.СП 48.21 бже къто ѹподобітъ сѩ тебѣ. не прѣмлъі ні ѹкроті бъ СП 82.2 М З А СК Е СП С Гр ὁμοιόομαι ἐνδύομαι ѹподобіт сѩ уподобіт сѩ Вж. при ѹподобт Нвб