Старобългарски речник
ѹобраꙁт 
ѹобраꙁт -ѹображѫ -ѹобраꙁш св Създам, оформя образ ѹобраꙁ вь немь добродѣанѣ. ꙇстнꙿно творт. а не ѹгожденѣ комъ. л себѣ ѹгаждат въ тръпѣне. благовѣре. братролюбе. ꙇ послѹшане СЕ 94b 5 Изч СЕ Гр μορφόω Нвб Срв [въ]обража остар ОА ВА АК [въ]образя ОА ВА АК Бот Дюв ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ