Старобългарски речник
ѹнꙑват 
ѹнꙑват -ѹнꙑваѭ -ѹнꙑваш несв сег деят същ ѹнꙑваѭще м мн οἱ ἐν ὀλιγοψυχίᾳ Унилите, падналите духом, малодушните гі бже нашъ. ѹтѣшене скръбѧщмъ. ꙇ плаѭщмъ сѧ ѹвѣтъ. ꙇ вꙿсѣмъ ѹнꙑваѭщмъ ꙁастѫплене сꙑ СЕ 57b 2 Изч СЕ Нвб унивая остар НГер Срв унивям остар ВА унивам ОА БТР АР