Старобългарски речник
ѹмꙑвань 
ѹмꙑвань -ꙗ ср Измиване, умиване [като ритуал] еꙇ о ѹмꙑван М 133а 16 Изч М Гр νιπτήρ ѹмꙑван Нвб умъвание остар ВА умиване ОА ЕтМл БТР АР