Старобългарски речник
ѹкрѹхъ 
ѹкрѹхъ м Късче, къшей ꙇ ѣшѧ вьс  насꙑтшѧ сѧ. ꙇ вьꙁѧсѧ ꙁбꙑтъкꙑ ѹкрѹхъ. дъва на десѧте коша спльнь М Мт 14.20 З, А, СК. Срв.Мк 6.43 М З егда пѧть хлѣбъ прѣломхъ вь пѧть тꙑсѫщь. ꙇ колко кошъ ѹкрѹхъ прѩсте М Мк 8.19 З ꙇ ѣко насꙑтшѧ сѧ. гла ѹенкомъ свомъ. съберѣте ꙁбꙑтъкꙑ ѹкрѹхъ. да не погꙑблетъ нътоже М Йо 6.12 З А събърашѧ же  сплъншѧ дъва на десѧте коша ѹкрѹхъ. отъ пѧт хлѣбъ ѩънꙑхъ. ꙇже ꙁбꙑшѧ ѣдъшемъ М Йо 6.13 З А бꙑвъшхъ тѹ остатъкꙑ вьꙁьмѫ. двѣ на десꙙте бо бѣста кошнц ѹкрѹхъ осталѣ С 428.30 Парче, отломък. дьнь вь ноштъ сꙙ прѣоблѣе. камень на ѹкрѹхꙑ распаде сꙙ. адова дръжава съвꙙꙁана бꙑстъ С 475.17 М З А СК С Гр κλάσμα Нвб Ø