Старобългарски речник
ѹкропъ 
ѹкропъ м Топло питие ꙗко многа лѣта сътвор срьбан тъкмо прмьѧ.  се сь ѳумꙗтосьн҄мъ пепеломъ растварѣѣше т тако ꙗдѣѣше ...  хотѣвъ аꙁъ дат мѹ ѹкропъ. коснѫхъ сꙙ двьрехъ  отвръꙁошꙙ сꙙ.  обрѣтохъ  ѳьмьꙗньнцѫ въ ашѫ сꙑпаѭшта С 297.18 Изч С Гр εὐκράτιον Нвб Срв окроп ’питие от стоплено вино с черен пипер, подсладено с мед’ диал Дюв НГер ЕтМл РРОДД БТР ДА