Старобългарски речник
ѹторъ 
ѹторъ [С 204.26] вж ѹкторъ