Старобългарски речник
ѹжестоень 
ѹжестоень -ꙗ ср Ожесточение, озлобление, настървение ѡ веле велко нецѣлмо ѹжестоен. на толко л беꙁакон обратшꙙ ѹмъ. да отъ н҄хъже бѣ вѣроват лѣпо. не вѣрѹѭтъ. хъже дѣл҄ьма хвалт хѹлꙙтъ. о н҄хъже славт  велат не блажꙙтъ С 339.6 Изч С Гр πώρωσις ѹжестоен Нвб Срв ожесточение ОА БТР АР РБЕ