Старобългарски речник
ѹжасат 
ѹжасат -ѹжасаѭ -ѹжасаш несв Смайвам, учудвам, удивлявам слꙑшмъ сѫшта нѣкого въ горн҄їхъ странахъ менемь конона. тоѧ вѣрꙑ. о н҄емже глагол҄ѫтъ велка ѹдеса бꙑваѭтъ отъ н҄его. ꙗже вьсѣхъ насъ ѹжасаѭтъ С 46.1—2 Изч С Гр ἐκπλήσσω Нвб ужасявам [се], ужася [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР