Старобългарски речник
ѹдѣбнѫт 
ѹдѣбнѫт -ѹдѣбнѫ -ѹдѣбнеш св Издебна, проследя, причакам нꙑнꙗ сѹсана ѹдѣбена бꙑстъ. отъ беꙁаконънѹ старцѹ. нꙑнꙗ отъкрꙑваѭтъ младѫ  добрѫ. да насꙑтꙙтъ сꙙ добротꙑ ѧ.  въ лъжѫ навадꙙтъ на н҄ѫ нꙑнꙗ ѹбо С 135.2—3 Изч С Гр ἐνεδρεύω Нвб Срв [из]дебна, дебна