Старобългарски речник
ѹдобъ 
ѹдобъ -ꙑ прил Лесен [за изпълнение]; малък, незначителен нъ  тако не полѹшꙙ. н ловѣколюбьство бо ѹ тѣхъ ѹ н҄хъже прошаахѫ. н ѹдобо прошен н же нѹждъно  потрѣбьно сътвормъ полѹт С 373.9 Изч С Гр τὸ εὔκολον Нвб Срв удоб[ен] ОА ЕтМл БТР АР