Старобългарски речник
ѹдалꙗт сѧ 
ѹдалꙗт сѧ -ѹдалꙗѭ сѧ -ѹдалꙗш сѧ несв сег деят същ ѹдалꙗѭще сѧ м мн οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς Тези, които се отдалечават, отстраняват, които се държат настрана от някого или нещо ѣко се ѹдалѣѭштеі сѩ отъ тебе погꙑбѭтъ СП 72.27 Изч СП ѹдалѣт сѩ Нвб удалявам [се] остар ВА Срв удален РРОДД