Старобългарски речник
ѹгодь 
ѹгодь -ꙗ ср Желание, искане не ревностѫ [...]темъ. нѫ облѣцѣт [...]мъ. схмъ.  плът ѹго[...] (ѹгоде, МирчевКодов, с. 255, бел. в Индекса) [.]те. въ похот [......]го же въ вѣрѣ пр[....] не въ (с)ѫмнѣне помшленѣ Е 5б 6 нагъ ꙁбѣже. да господнꙗ не оскврьнтъ мѣста. не мол҄ꙗаше л госпожда своꙗ ꙁѣло.  свободѫ обѣштаваѭшт. тъьѭ а бꙑ ѧ послѹшалъ. т ѹгод  сътворлъ С 365.27 Изч Е С Гр πρόνοια τὸ σπουδαζόμενον ѹгод ѹгоде Нвб угодие книж остар ВА Срв угода ж ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР