Старобългарски речник
ѹглѫбт 
ѹглѫбт -ѹглѫблѭ -ѹглѫбш св 1. Издълбая, изкопая, вдълбая подобенъ естъ лвкѹ ꙁждѫштю храмнѫ. ꙇже скопа  ѹглѫб. ꙇ полож основане на камене М Лк 6.48 З 2. Прен. Увелича, усиля такожде  нꙑнѣ. прꙁьр на вноградъ съ. ꙇ насад . ꙇ ѹкорен . ꙇ ѹглѫб мсⷧть твоѭ на нь СЕ 14а 4 Изч М З СЕ Гр βαϑύνω Нвб углъбя [се], углъбявам [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР