Старобългарски речник
ѹгаждат 
ѹгаждат -ѹгаждаѭ -ѹгаждаш несв 1. Угаждам, служа, изпълнявам желанията на някого ѣко іскрьн[.]ѭмѹ ѣко братѹ нашемѹ тако ѹгаждаахъ. ѣко плаа  сѣтѹѩ тако[...] съмѣрѣахъ сѩ СП 34.14 прѣпровод же таковъ трѹдъ творꙙ. ꙁї. лѣтъ дѣло съвръшаѧ. бьждреѭ дшеѭ ношть  дьнь.  любьвѭ. странънꙑмъ ѹгаждаѧ въ днъ же отъ дꙿн С 550.22 Изпълнявам Божиите повели, живея като праведник. благодѣꙗнѣ же ї ѡбщенїѣ не [...] (ате.) тацѣм бо жрът[...]  ѹгаждате бѹ Е 34б 2 да побѣдтꙿ  осѫдтъ сьмѣренмъ свомъ вьꙁнесень. же бѣ кнѧꙁъ вѣка сего вражьскꙑ въсхꙑтлъ себѣ. красна ѹбо  прѣдобра прообраꙁованьꙗ. любꙙштааго трѹдъ стааго сего. ѹгаждаѭштаго бв кротостѭ. наьнъшааго пѫть правьдꙑ С 545.23 бесѣдѹꙗше добро стъ вънѫ молт сꙙ  ѹгаждат богѹ С 570.1 2. Прич. сег. деят. като същ. ѹгаждаѭще м мн οἱ εὐαρεστηκότες Тези, които служат; служещите влко гі. до конꙿца. въ го твое благое.  лекъкое. съблюд раба твоего сего. ꙇ прьт  съ ѹгаждаѭщм тебѣ. облѣц  въ стѫѭ одеждѭ СЕ 100а 14 ѹгаждат себѣ αὐταρεσκία Угаждам си; изпълнявам желанията си ѹобраꙁ вь немь добродѣанѣ. ꙇстнꙿно творт. а не ѹгожденѣ комъ. л себѣ ѹгаждат въ тръпѣне. благовѣре. братролюбе. ꙇ послѹшане СЕ 94b 8 Изч Е СП СЕ С Гр εὐαρεστέω Нвб угаждам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА