Старобългарски речник
ѹвѧждат 
ѹвѧждат -ѹвѧждаѭ -ѹвѧждаш несв 1. Изсушавам, правя нещо да изсъхне ръвь срьдьце дѫбѹ ꙗдꙑ ѹвꙙждатъ С 399.26 Образно. кꙑ л недѫгъ о ꙁракѹ добротѫ прокѹдтъ. ꙗкоже ꙁавсть добрѣ цвьтѫштї цвѣтъ. любьве ѹвꙙждатъ С 399.19 2. Прен. Съсипвам, убивам, унищожавам сце  ꙁавсть срьдце мѣѭштааго ѭ. съ странꙑ ꙗдѫшт ѹвꙙждатъ С 399.28 Изч С Гр μαραίνω ѹвꙙждат Нвб Срв увена, увянвам, повена, повянвам диал ОА ВА РБЕ ДА