Старобългарски речник
ѹбо 
ѹбо -ꙗ м Убийство, умъртвяване прьвꙑ ꙁълъ сотона къ стьл҄еню бо ѹбо прлагаетъ.  къ ѹбою. же не тъьѭ гробѹ прѣдат ѹбьнꙑѧ тѣло. нъ  рѣьнꙑмъ водамъ С 522.1, 2 онъ же ... горꙿко въꙁдъхнѫвь рее. ю горе мьнѣ окаꙗнѹѹмѹ ... прѣлюбодѣствомъ себе оскврьнвꙑ.  ѹбомъ.  съповѣдоват наьнъ. ꙗкоже бѣаше по стнѣ С 523.30 помъ мꙙ бестѹдьꙗ бѣсъ. сьвѣтова м ѹбо  сьтворт.  по сьблѫжден м ѹбвъ ѭ въврьгохъ вь рѣкѫ С 526.4 млѹ лколюбвꙑ г. млоствъ бѫд ...  не погѹб мене бестѹдънꙑхꙿ мохъ рад дѣлъ ... блѫдъ сътворхъ. ѹбо сьдѣлахъ. крьвь неповньнѫ пролꙗхъ С 528.11 творт сѧ на ѹбо μιαιφονέω Готвя се за убийство ꙗко отроц съмꙑслꙙтъ а отьц сꙙ на ѹбо творꙙтъ С 333.5—6 С Гр φόνος ἀσέλγεια Нвб убой остар ЕтМл Срв Убоя МИ ИД,МНЛом