Старобългарски речник
ѹалъ 
ѹалъ м ЛИ 1. Валент — римският император Цезар Флавий Валент Август [364—378 г.] тъгда цѣсарь ѹалъ.  тъ събъравъ воѧ своѧ. готовьꙗше сꙙ ꙁт на сѫпостатꙑ С 191.21 ꙁълодѣ бо ѹалꙿ. прѧ сѫдъ подобьнъ тебѣ кѹпьно съ препостомъ С 198.18  сърѣтꙿша цѣсара съповѣдаста мѹ вьсе же о свꙙтѣѣмь сак҄.  о прорцан го же вь лце глагола окаанѹѹмѹ ѹалѹ С 198.27 2. Валент — един от 40–те кападокийски воини, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия] по времето на имп. Лициний [308— 324 г.]. Пр. на 9 март бѣахѫ же вон кападок҄скꙑѧ странꙑ ... сломъ ҃м. непобѣдьн  добі вь ратехъ. а се мъ мена ... горкон. ѹалъ. ѹлꙗн С 69.12 С Гр Οὐάλης ѹалꙿ