Старобългарски речник
трѣва 
трѣва -ꙑ ж Трева, ниски зелени растения ꙇ повелѣвъ народомъ вьꙁлещ на трѣвѣ ꙇ премъ пѧть хлѣбъ  дьвѣ рꙑбѣ вьꙁьрѣвъ на нбо блгсв. ꙇ прѣломъ хлѣбꙑ дастъ ѹенкомъ. ѹенц же народомъ М Мт 14.19 З А СК аште л же трѣвѫ дьнесь на селѣ сѫщѫ.  ѹтрѣ вь пешть вьметаемѹ. бъ тако. дѣатъ. кольм пае васъ маловѣр М Лк 12.28 З.Срв. Мт 6.30 СК ꙁане ѣко трѣва ѩдро їсъшѫтъ.  ѣко ꙁеле ꙁлака скоро отъпадѫтъ СП 36.2 ѹніьженіѣ бѫдѫтъ лѣта іхъ. ютро ѣко трѣва мімоідѫтъ СП 89.5 проꙁѩбаѩ пажтъ скотомъ ї травѫ на слѹжьбѫ лкмъ. їꙁвесті хлѣбъ отъ ꙁемⷧѩ СП 103.14 лкъ ѣко трава дньего. ѣко цвѣтъ тако отъцвьтетъ СП 102.15  поѣсѩ вьсѫ травѫ ꙁемⷧѩ їхъ.  поѣсѩ вьсь плодъ ꙁемлѩ їхъ СП 104.35 гі бже вꙿседръжтелю ... рекꙑ да ꙁнесетъ ꙁемⷧѣ трѣвѫ сѣнѫ. сѣѭщю сѣмѧ на родъ СЕ 12b 5 тꙑ фараѡсѹ въ срьдц втавъ. новорожденꙑѩ ждовьскꙑ дѣт акꙑ трѣвѣ ѹвꙙнѫт сътвор С 389.14 трѣвѫ прѣдъ двьрьм гробшта свого растѫштѫѭ обрѣтаѧ С 528.29 Млади посеви, зелени жита. егда же проꙁѧбе трѣва  плодъ сътвор. тъгда ав сѧ  плѣвелъ М Мт 13.26 З А У о себѣ бо ꙁемлѣ плодтъ сѧ. прѣжде трѣвѫ по томь же класъ. по томъ же  пьшенцѫ въ класѣ М Мк 4.28 З Растителност, растения. пштѫ же на многа врѣмена отъ трѣвꙑ мѣаше. растѫштхъ вь рѣцѣ С 519.4 М З А СК У СП СЕ С Гр χόρτος χλοή βοτάνη βοτάναι трава Нвб трева ОА АК НГер ЕтМл БТР АР трава, трява диал ВА АК НТ ЕтМл ЕА ДА Срв тревен прил Трявна МИ Тревненски ФИ СтИл,РЛФИ