Старобългарски речник
сурофонкссанꙑн҄ 
сурофонкссанꙑн҄ ж Сирофиникийка — жителка на Финикия [т.е. земята по крайбрежието на Средиземно море с градовете Тир и Сидон, на север от Лаодикия, през I в. част от Сирия. [Възможно е да се отнася за хананейка, говореща гръцки] жена же бѣ поганꙑн. сѵрофонкссанꙑн родомь. ꙇ молѣаше  да жденетъ бѣсъ ꙁ дъштереѩ М Мк 7.26 Изч М З От гр Συροφοινίκισσα сѵрофѵнк҄ссанꙑн҄ Нвб Срв сирийка, финикийка ОА БТР