Старобългарски речник
сурскъ 
сурскъ -ꙑ прил МИ Сирийски, който се отнася до Сирия въ ѹенье вънегда пожеже месоптаміѭ сѹріскѫѫ  сѹрѭ совалѭ СП 59.2 Изч СП Гр [τῆς] Συρίας сѹріскъ Нвб Срв сирийски ОА