Старобългарски речник
сунагогъ 
сунагогъ м Председател, глава на синагогата; архисинагог прде етеръ оⷮ сѵнагога. глѧ емѹ А Лк 8.49 Изч А СК Гр ἀρχισυνάγωγος сѵнагогъ Нвб Срв [архи]синагог ОА