Старобългарски речник
сунагоговъ 
сунагоговъ прил притеж Синагогов, който е в някакви отношения с архисинагога д о дъштер сѵнагоговѣ М 76b 4 Срв. З129b 8 М43b 4 Изч М З Гр τοῦ ἀρχισυναγώγου сѵнагоговъ Нвб синагогов ОА