Старобългарски речник
сѫмьнѣньнъ 
сѫмьнѣньнъ -ꙑ прил Съмнителен, подозрителен аще л ес посъланъ цѣмь.  прмѧталъ сѧ вьнеꙁаапѫ ... ѡтъ сѫмьнѣнꙿна мѣста. ѡтълѫ сѧ ꙇ отъдѣл. ѹстꙑд сѧ СЕ 54b 17 Изч СЕ Гр ἀπερίσκεπτος сѫмьнѣнꙿнъ Нвб съмнен ’изпълнен със съмнение, смутен’ диал ДА Срв съмнителен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР сумнителен остар ВА