Старобългарски речник
сѫглась 
сѫглась -ꙗ ср Антифон — вид църковно песнопение, при което едната група певци пеят, а другата отговарят с определен припев також Е 31б 4, 4—5 Изч Е Гр ἀντιφωνία сѫглас Нвб Срв съгласие ОА ВА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР Срв съгласа ж согласа ж диал НТ Дюв ДА согласие остар ВА