Старобългарски речник
сѣдѣнь 
сѣдѣнь -ꙗ ср Седене вьсѹе вамъ естъ ютръневат. въстанѣте по сѣдѣнї СП 126.2 Изч СП Гр τὸ καϑῆσϑαι сѣдѣне Нвб седене ОА ВА НТ НГер ЕтМл АР ДА сядане ОА ВА АР