Старобългарски речник
сѣдльна 
сѣдльна -ꙑ ж Всяка една от 20те части, на които е разделен Псалтирът в православното богослужение, след чието прочитане на богомолците е разрешено да седят; катизма слава. сѣдлна. плмъ двъ СП 28b 11 Срв. СП39а 2 слава сѣна давъ пъслмъ сꙑномъ їонавлъ і плѣненꙑмъ прѣжде СП 85b 21 СП Гр κάϑισμα Нвб Срв седален църк